Maandag, 23 April 2018 19:25
Logo homologatie.be
Deze website is onderdeel van
TRAXIO_LOGO_4C.jpg

Welkom op de website van homologatie.be

Recent nieuws

2018-04 Bijkomende koppeling op trekkers

Is een extra koppeling op een trekker (vangmuil- en bolkoppeling) mogelijk? Dat kan mits voldaan is aan onderstaande voorwaarden ...

Verder lezen..
2018-04 TTM bij voertuigen voor speciale doeleinden

De TTM van een voertuig voor speciale doeleinden zonder laadvermogen (bijv. betonmixer, kraanwagen, ...) mag maximaal 5% hoger liggen dan de rijklare massa. Dit is ...

Verder lezen..
2018-04 Herziening maximaal toegelaten massa's in Vlaanderen

De Vlaamse overheid heeft art. 32bis van het technisch reglement herzien. Dit heeft als gevolg dat de MTM van een aantal voertuigen verhoogd is. Wallonië herziet art. 32bis ook, maar daar is nog geen besluit gepubliceerd ...

Verder lezen..
2018-03 FASTLANE

De nieuwe applicatie van de Vlaamse Overheid "FASTLANE" voor het invoeren van individuele dossiers (de vroegere IFAST-dossiers) is vanaf 15 maart officieel in productie!

Verder lezen..
2018-01 Bijkomende verklaring bij montage machine! Belangrijk!

In de praktijk vragen klanten en preventieadviseurs vaak om de conformiteit te verklaren ten aanzien van de betreffende richtlijn, omdat de installatie van invloed kan zijn, zeker bij een foutieve montage. DE FOD raadt wel aan om de benaming aan te passen naar ‘installatieverklaring’ of ‘montageverklaring’. Als een ‘monteur’ zulke conformiteitsverklaring opstelt, lijkt het immers alsof hij de verantwoordelijkheid opneemt voor alles.

Verder lezen..
2017-11 Nieuwe nummering goedkeuringsnummers

SPW Wallonië ontwikkelt momenteel een nieuwe WTAS-toepassing ter vervanging van iFast. Ze maken van de gelegenheid gebruik om de structuur van de goedkeuringsnummers te wijzigen.

Verder lezen..
2017-11 Proefproject ecocombies in Wallonië

Het proefproject voor ecocombi’s of LZV’s in Wallonië is sinds 1 september 2017 gestart en zal eindigen op 30 september 2025.

Verder lezen..
2017-11 Wanneer mag een opbouw 2,60 meter breed zijn?

Valt een voertuig met wanden van 45 mm breed en een niet-geïsoleerde laadklep achteraan onder ‘geconditioneerde opbouw’? En wat als er geen koelgroep aanwezig is?
Met andere woorden: mag dit voertuig 2,6 meter breed zijn?

Verder lezen..
2017-10 kilometerheffing op BE-opleggertrekkers

De kilometerheffing wordt uitgebreid vanaf 1 januari 2018. Opleggertrekkende motorvoertuigen met een MTM van 3,5 ton of minder, vallen dan ook onder de kilometerheffing als hun MTMS (samen met de oplegger) meer dan 3,5 ton bedraagt.

Verder lezen..
2017-10 Technische controle langs de weg

Vanaf 20 mei 2018 zullen de controles op de weg in Wallonië anders verlopen voor bedrijfsvoertuigen die ingeschreven zijn in België of in het buitenland. Er zullen twee soorten technische controles zijn: de initiële en de nadere controle.

Verder lezen..
2017-09 Versoepeling 45-voet-containers

Momenteel horen er zware administratieve procedures bij vrachtvervoer met 45-voet-containers. Daarom verlengde Europa de toegestane lengte van vrachtwagens voor containervervoer met 15 cm. In België is het Technisch Reglement van 15/03/1968 eveneens aangepast ...

Verder lezen..
2017-09 Lossen en laden op de openbare weg

Vaak worden vrachtvoertuigen geladen of gelost op de openbare weg. Om boetes en gevaarlijke situaties te vermijden is het belangrijk dat een chauffeur weet wat hij moet doen of welke zaken moeten voorzien zijn op of aan de laadklep ...

Verder lezen..

De website gidst u doorheen de verplichtingen die de kaderrichtlijn oplegt.

De leden TRAXIO kunnen op deze pagina een login aanvragen en toegang krijgen tot meer gedetailleerde informatie.

Handleidingen

U moet aangemeld zijn vooraleer u alle informatie kan bekijken.

Zoeken

Contactpersonen

Technische diensten:

Federatie:

Goedkeuringsinstanties:

  • In België: Vlaams gewest - Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Waals Gewest
  • Andere lidstaten (http://ec.europa.eu/...)