Woensdag, 18 Oktober 2017 07:31
Logo homologatie.be
Deze website is onderdeel van
TRAXIO_LOGO_4C.jpg

Landbouwtractoren (T,C,R,S)

Op Europees niveau, werd de vigerende reglementering voor dit type van voertuigen bepaald door de jongste geconsolideerde versie van de Europese verordening 167/2013 (vroeger richtlijn 2003/37/EG) betreffende de typegoedkeuring van landbouw- of bosbouwtrekkers en hun aanhangwagens, verwisselbare getrokken machines, systemen, onderdelen en technische eenheden daarvan. De classificatie van het geheel van de voertuigen die afhankelijk zijn van deze reglementaire akte wordt eveneens volgens categorieën van voertuigen bepaald:

 • De categorie T: Trekkers op wielen
 • De categorie C: Trekkers op rupsbanden
 • De categorie R: Aanhangwagens voor landbouw of bosbouw
 • De categorie S: Verwisselbare getrokken machines

Op nationaal vlak worden deze voertuigen ingedeeld volgens aard:

 • TL: Trekkers op wielen of rupsbanden
 • LA: Landbouwmateriaal – verwisselbare machines
 • ML: Landbouwmateriaal
 • MM: Voor maaidorsers tot 01/01/2001 (na 2001 is het LA)
 • MT: Industrieel materieel
 • OA: Trage aanhangwagen
 • RL: Trage trekker
 • OR: Trekker werktuig

De aarden LA, ML, MT, OR kunnen buiten het toepassingsgebied zijn van een PV van goedkeuring (nationale homologatie), in dat geval worden ze onderworpen aan een proces verbaal van benaming. Alle details worden hernomen in het KB van 15 maart 1968. Voor sommige landbouwvoertuigen kunnen afwijkingen bekomen worden omdat ze in hun geheel niet conform kunnen zijn aan de technische eisen. Ze moeten echter in overeenstemming zijn met artikel 78 van het KB van 15 maart 1968.

 

De verordening 167/2013 is niet van toepassing op verwisselbare machines die in het wegverkeer volledig vrij van de grond zijn of niet rond een verticale as kunnen draaien. 

Deze verordening werd aangevuld met 4 gedelegeerde verordeningen en 1 uitvoeringsverordening: 

 • Gedelegeerde verordening (EU) 1322-2014 betreffende de voertuigconstructie en algemene voorschriften voor de goedkeuring van landbouw- en bosbouwvoertuigen. 
 • Gedelegeerde verordening (EU) 2015-68 betreffende de remvoorschriften voor de goedkeuring van landbouw- en bosbouwvoertuigen. 
 • Gedelegeerde verordening (EU) 2015-96 betreffende de voorschriften voor milieuprestaties en prestaties van de aandrijfeenheid voor landbouw- en bosbouwvoertuigen. 
 • Gedelegeerde verordening (EU) 2015-208 betreffende de functionele veiligheidsvoorschriften voor de goedkeuring van landbouw- en bosbouwvoertuigen. 
 • Uitvoeringsverordening (EU) 2015-504 betreffende de administratieve voorschriften voor de goedkeuring van en het markttoezicht op landbouw- en bosbouwvoertuigen. 

Alle verordeningen treden in werking op 1 januari 2016 voor de nieuwe typen van voertuigen en op 1 januari 2018 voor de bestaande typen. Vanaf 1 januari 2018 zal het niet meer mogelijk zijn om nieuwe voertuigen zoals bedoeld in de verordening 167/2013 en goedgekeurd volgens de richtlijn 2003/37/EG, in te schrijven.

Vanaf 1 januari 2018 moeten de landbouw- en bosbouwvoertuigen waarvoor een nationale homologatie in België wordt aangevraagd, aan de eisen van de verordening 167/2013 en haar gedelegeerde verordeningen beantwoorden.

 

Handleidingen

U moet aangemeld zijn vooraleer u alle informatie kan bekijken.

Zoeken

Contactpersonen

Technische diensten:

Federatie:

Goedkeuringsinstanties:

 • In België: Vlaams gewest - Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Waals Gewest
 • Andere lidstaten (http://ec.europa.eu/...)