Dinsdag, 11 December 2018 14:20
Logo homologatie.be
Deze website is onderdeel van
TRAXIO_LOGO_4C.jpg

Mobiele niet voor de weg bestemde machines

MOBIELE MACHINES

 • Mobiel werktuig
  Vervoerbare industriële uitrusting of voertuig met of zonder carrosserie, niet bestemd voor personen- of goederenverkeer over de weg, waarin een inwendige verbrandingsmotor zit.
 • Machinerichtlijn:
  De machinerichtlijn is o.a. niet van toepassing op:
  • landbouw- en
  • motorvoertuigen en hun aanhangwagens
  • twee- of driewielige motorvoertuigen
  • motorvoertuigen die uitsluitend bestemd zijn voor wedstrijden
  • vervoermiddelen voor het vervoer door de lucht, over het water en over spoornette
  • telkens met uitzondering van de machines die op deze voertuigen zijn aangebracht.
 • Emissies
  • Normen inzake verontreinigende gasvormige en deeltjesemissies van inwendige verbrandingsmotoren voor mobiele niet voor de weg bestemde machines. Deze normen zijn gebaseerd op 7 richtlijnen: basisrichtlijn 97/68/EG en amenderingen 2002/88/EG, 2004/26/EG, 2010/26/EU, 2011/88/EU en 2012/46/EU
  • Klik hier voor de geconsolideerde basisrichtlijn
   • artikel 8: tijdschema verschillende fasen (I, II, IIIA, IIIB en V)
   • bijlage XIII, de flexibiliteitsregeling

meer info m.b.t. de machinerichtlijn: klik hier

Handleidingen

U moet aangemeld zijn vooraleer u alle informatie kan bekijken.

Zoeken

Contactpersonen

Technische diensten:

Federatie:

Goedkeuringsinstanties:

 • In België: Vlaams gewest - Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Waals Gewest
 • Andere lidstaten (http://ec.europa.eu/...)