Donderdag, 24 September 2020 13:49
Logo homologatie.be
Deze website is onderdeel van
TRAXIO_LOGO_4C.jpg

Keuring landbouwvoertuigen

Landbouwtrekkers

Na inschrijving bij de DIV moet u of uw verkoper uw voertuig vóór eerste ingebruikname aanbieden bij de technische keuring.

Men moet zijn landbouw- of bosbouwtrekker met een maximaal toegestane massa van meer dan 3500 kg voor de periodieke keuring aanbieden naargelang van het gebruik dat men ervan maakt 2, met name: 

 • voor landbouwers en landbouwondernemers, zodra zij activiteiten uitoefenen die geen verband houden met land- , tuin- of bosbouw of visteelt of wanneer zij niet optreden als onderaannemers voor gemeenten voor activiteiten die zijn vrijgesteld (bermonderhoud en sneeuwruimen); 
 • voor bouwondernemers, transportondernemers of elk ander type ondernemer die een landbouw- of bosbouwtrekker gebruikt (per hypothese bij activiteiten die geen verband houden met land- , tuin- of bosbouw of visteelt of wanneer zij niet optreden als onderaannemers voor gemeenten voor activiteiten die zijn vrijgesteld, namelijk bermonderhoud en sneeuwruimen); 
 • voor particulieren wanneer er geen verband is met land- , tuin- of bosbouw of visteelt, bijvoorbeeld: vervoer van puin van de eigen woning of die van een vriend; 
 • voor gemeenten wanneer het niet om een activiteit waarvoor vrijstellingen (bermonderhoud en sneeuwruimen) gelden.

Meer info

 

Landbouwaanhangwagens en verwisselbare getrokken landbouwmachines

De landbouwaanhangwagens worden gekeurd om de verkeersveiligheid van de voertuigen te verzekeren. Het keuringsbewijs is eenverplicht boorddocument. Als een voertuig niet wordt aangeboden bij de technische keuring, heeft dat gevolgen voor de verzekering. Bij een ongeval kan de verzekeringsmaatschappij weigeren om de kosten te vergoeden. Bij een controle door de politie zal het ontbreken van het keuringsbewijs leiden tot een boete.

Technische keuring van landbouwaanhangwagens (categorie R)
De landbouwaanhangwagens worden opgedeeld in 2 categorieën:

 • Categorie Ra: aanhangwagens ontworpen voor een snelheid die kleiner is dan of gelijk aan 40 km/uur.
 • Categorie Rb: aanhangwagens ontworpen voor een snelheid die groter is dan 40 km/uur.

 

Aanhangwagens van categorie Ra moeten enkel naar de keuring voor eerste ingebruikname of voor het opnieuw in gebruik nemen bij verandering van eigenaar.

Aanhangwagens van categorie Rb moeten naar de keuring voor eerste ingebruikname en daarna jaarlijks naar de periodieke keuring.

In de loop van 2020 zal GOCA Vlaanderen starten met het versturen van uitnodigingen voor de verplichte periodieke technische keuring naar eigenaars van landbouwaanhangwagens met een snelheid van meer dan 40 km/uur (categorie Rb).Overgangsmaatregel

Er is een overgangsmaatregel van toepassing voor landbouwaanhangwagens die aangekocht zijn voor 1 januari 2020 en bij aankoop een Proces-verbaal van Goedkeuring (PVG) kregen en nog niet aangeboden zijn bij de technische keuring.

In de periode van 1 januari 2020 tot en met 30 juni 2020 kunnen aanhangwagens met een PVG nog aangeboden worden bij de technische keuring, op voorwaarde dat de eindgebruiker de volgende 3 documenten voorlegt:

 • de originele factuur met een aankoopdatum vóór 1 januari 2020. Naast de originele factuur wordt een verklaring op eer aanvaard, met vermelding van de datum van eerste ingebruikname.
 • het attest van de fabrikant, met vermelding van het bouwjaar (vóór 1 januari 2020).
 • het gelijkvormigheidsattest met een datum vóór 1 januari 2020.


 

Technische keuring van verwisselbare getrokken landbouw- of bosbouwmachines (categorie S)

De verwisselbare getrokken machines worden opgedeeld in 2 categorieën: 

 • Categorie Sa: verwisselbare getrokken machines ontworpen voor een snelheid die kleiner is dan of gelijk aan 40 km/uur.
 • Categorie Sb: verwisselbare getrokken machines ontworpen voor een snelheid die groter is dan 40 km/uur.


Verwisselbare getrokken machines van categorie Sa moeten nooit naar de technische keuring, ook niet naar de keuring voor eerste ingebruikname.

Verwisselbare getrokken machines van categorie Sb moeten naar de keuring voor eerste ingebruikname en daarna jaarlijks naar de periodieke keuring.Speciale gevallen

 • De werktuigaanhangwagens voor landbouwdoeleinden die gehomologeerd zijn onder een Proces-verbaal van Benaming (PVB) zijn niet onderworpen aan de technische keuring.
 • Een aanhangwagen/oplegger die niet tot de aard OA (trage opleggers) of aard RL (trage aanhangwagens) behoort, moeten naar de periodieke keuring, ook al wordt die aanhangwagen enkel door een landbouwtrekker getrokken.
 • Een aanhangwagen/oplegger van categorie O2, O3 of O4 is onderworpen aan de periodieke technische keuring, ook al wordt die aanhangwagen enkel getrokken door een landbouwtrekker.
 • De snelle landbouwaanhangwagens met aard AR of OS kunnen vanaf 1 januari 2020 niet meer als trage aanhangwagens (R7) worden gekeurd als ze door een trage trekker (TL) worden getrokken.Meer informatie
Op vlaanderen.be/technische-keuring-van-landbouwvoertuigen vindt u meer informatie over de gecontroleerde onderdelen tijdens de keuring, de tarieven en de instructie.

Om de inhoud van deze pagina te zien moet u aangemeld zijn...

Zoeken

Contactpersonen

Technische diensten:

 

Privacy verklaring Traxio      -     Om jouw ervaring op onze website beter te maken, maken we gebruik van cookies!