Zaterdag, 22 Februari 2020 14:55
Logo homologatie.be
Deze website is onderdeel van
TRAXIO_LOGO_4C.jpg

Reeds ingeschreven incomplete voertuigen

Aanmelden

(in het raam van de uitzonderlijke procedure - slimme tachografen)

Wanneer een voertuig is voltooid, kunnen er zich 2 situaties voordoen:

  • de aanvrager van de inschrijving blijft dezelfde als die van de aanvraag tot inschrijving van het incomplete voertuig
  • de aanvrager van de inschrijving is iemand anders dan die van de aanvraag tot inschrijving van het incomplete voertuig

 

A. De aanvrager van de inschrijving blijft dezelfde als die van de aanvraag tot inschrijving van het incomplete voertuig

Zodra het voertuig is voltooid, moet er een nieuwe aanvraag tot inschrijving (= nieuw roos formulier maar geen nieuwe 705!!), samen met een kopie van het certificaat van overeenstemming 2de fase, naar de DIV Brussel worden verstuurd.

De vermelding “CORRECTIE INSCHRIJVING TACHO” zal in vak X10 van het formulier aanvraag tot inschrijving worden aangebracht.

De aanvraag tot inschrijving moet per brief naar het onderstaande adres worden verstuurd:
DIV - Directie Voertuigen
Ter attentie van Mevrouw Indot
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel

Het inschrijvingsbewijs en de kentekenplaat zullen dan op basis van het certificaat van overeenkomst 2de fase worden afgegeven.

De procedure aanvraag tot inschrijving moet integraal worden gevolgd: Volledig ingevuld roze formulier met de gegevens van de aanvrager + verzekeringsvignet + ondertekening

Ter herinnering: bij de afgifte van het nieuwe inschrijvingsbewijs (€ 26) en van de kentekenplaat die bij de eerste aanvraag werd toegekend (€ 30) zal een bedrag van € 56 worden gevraagd.

 

B. De aanvrager van de inschrijving is iemand anders dan die van de aanvraag tot inschrijving van het incomplete voertuig

Als de aanvrager van de inschrijving van het voertuig iemand anders is dan diegene die de aanvraag voor het incomplete voertuig indiende, dan zal de procedure “tweedehandsverkoop” van toepassing zijn.

Dit houdt in dat er dan eerst een administratieve technische keuring moet worden uitgevoerd.

Hieraan voorafgaand moet er eerst een nieuwe aanvraag tot inschrijving (volledig ingevuld roze formulier met de gegevens van de aanvrager + verzekeringsvignet + ondertekening), en met in vak X10 de vermelding “aanvraag duplicaat inschrijvingsbewijs” worden verstuurd naar:
DIV - Directie Voertuigen
Ter attentie van Mevrouw Indot
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel

Op basis van deze aanvraag (die door de oorspronkelijke aanvrager moet worden ingediend), zal er een duplicaat van het inschrijvingsbewijs worden verstuurd en zal de kentekenplaat van het incomplete voertuig worden geschrapt.

Bij de afgifte van het duplicaat van het inschrijvingsbewijs (€ 26 voor het duplicaat van het inschrijvingsbewijs en € 30 voor de kentekenplaat die bij de eerste aanvraag werd toegekend) zal een bedrag van € 56 worden gevraagd.

Met het duplicaat van het inschrijvingsbewijs kan een administratieve technische keuring worden uitgevoerd.
Vervolgens kan het voertuig via WebDIV op naam van de nieuwe eigenaar worden ingeschreven. (€ 30 voor de nieuwe kentekenplaat)

media/downloads/varia/tacho flowchart.PNG (569x604)

 

Zoeken

Contactpersonen

Technische diensten:

 

Privacy verklaring Traxio