Donderdag, 28 Oktober 2021 06:53
Logo homologatie.be
Deze website is onderdeel van
TRAXIO_LOGO_4C.jpg

Disclaimer

Aanmelden

homologatie.be besteedt veel zorg aan de creatie van deze website, maar garandeert echter niet de correctheid van de informatie. De gebruiker is zich er eveneens van bewust dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan van tevoren op de hoogte wordt gebracht. Daarom kan homologatie.be niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt. Wanneer homologatie.be verwittigd wordt van fouten of onvolledigheid van gegevens, dan zal homologatie.be onmiddellijk overgaan tot verbetering of aanvulling.

In het geval dat links tot stand worden gebracht met andere sites, bijvoorbeeld met behulp van zoekinstrumenten, is homologatie.be niet aansprakelijk voor de inhoud en het bestaan van deze andere sites. Eenieder die gebruik maakt van deze opzoekingsinstrumenten is zich ten volle bewust van het feit dat Internet materiaal bevat dat tegen de goede zeden indruist en dat schadelijk kan zijn, en erkent dat homologatie.be geenszins in staat is toezicht uit te oefenen op dergelijk ongeoorloofd of schadelijk materiaal. homologatie.be kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in adressen van websites of domeinnamen op deze site.

 

Eigendom

U hebt het recht de informatie op de website te raadplegen, voor persoonlijk gebruik te downloaden en korte verwijzingen te reproduceren mits vermelding van de bron. Niettegenstaande voorgaande richtlijn mag niets uit deze website naar aanwezige inhoud en vormgeving (inclusief maar niet gelimiteerd tot teksten, beelden, software, grafieken, geluiden ... en alle andere digitale bestanden) worden verveelvoudigd en/of gekopieerd, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopie, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FEDERAUTO vzw.

Deze site bevat mogelijk ook objecten die onderworpen zijn aan een copyright van derden. Deze website verleent geen toestemming om ons intellectueel eigendom, alsmede dat van derden, te gebruiken. De verstrekte informatie, gegevens en gerelateerde producten blijven eigendom van FEDERAUTO vzw..

Alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of informatie op de site, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Raadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbank van Brussel, en dat u aanvaardt om alle gedingen alleen voor die rechtbanken te brengen.

(c) Copyright 2011 FEDEAUTO vzw. Alle rechten voorbehouden. De bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten zijn van toepassing.

Zoeken

Contactpersonen

Technische diensten:

 

Privacy verklaring Traxio      -     Om jouw ervaring op onze website beter te maken, maken we gebruik van cookies!