Donderdag, 28 Oktober 2021 07:23
Logo homologatie.be
Deze website is onderdeel van
TRAXIO_LOGO_4C.jpg

Categorieën

Indeling in categorieën:

VoertuigCategorieOmschrijvingKaderrichtlijn
Personenauto's en bussen M1, M2, M3 Motorvoertuigen op vier of meer wielen, ontworpen en gebouwd voor het vervoer van personen. VER (EU) 858/2018
Vrachtauto's N1, N2, N3 Motorvoertuigen op vier of meer wielen, ontworpen en gebouwd voor het vervoer van goederen. VER (EU) 858/2018
Aanhangwagens O1, O2, O3, O4 Aanhangwagens (inclusief opleggers). VER (EU) 858/2018
Twee- en driewielige voertuigen (**) L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e Bromfietsen, motorfietsen, driewielers en vierwielers.

VER (EU) Nr. 168/2013

Trekkers op wielen (*) T1, T2, T3, T4, T5 Trekkers op wielen.

VER (EU) Nr. 167/2013

Trekkers op rupsbanden (*) C Trekkers op rupsbanden

VER (EU) Nr. 167/2013

Aanhangwagen t.b.v. land- of bosbouw (*) R1, R2, R3, R4 Aanhangwagen t.b.v. land- of bosbouw.

VER (EU) Nr. 167/2013

Verwisselbare getrokken machines (*) S1, S2 Verwisselbare getrokken machines

VER (EU) Nr. 167/2013

 

(*) De verordening 167/2013 is niet van toepassing op verwisselbare machines die in het wegverkeer volledig vrij van de grond zijn of niet rond een verticale as kunnen draaien. 

Deze verordening werd aangevuld met 4 gedelegeerde verordeningen en 1 uitvoeringsverordening: 

  • Gedelegeerde verordening (EU) 1322-2014 betreffende de voertuigconstructie en algemene voorschriften voor de goedkeuring van landbouw- en bosbouwvoertuigen. 
  • Gedelegeerde verordening (EU) 2015-68 betreffende de remvoorschriften voor de goedkeuring van landbouw- en bosbouwvoertuigen. 
  • Gedelegeerde verordening (EU) 2015-96 betreffende de voorschriften voor milieuprestaties en prestaties van de aandrijfeenheid voor landbouw- en bosbouwvoertuigen. 
  • Gedelegeerde verordening (EU) 2015-208 betreffende de functionele veiligheidsvoorschriften voor de goedkeuring van landbouw- en bosbouwvoertuigen. 
  • Uitvoeringsverordening (EU) 2015-504 betreffende de administratieve voorschriften voor de goedkeuring van en het markttoezicht op landbouw- en bosbouwvoertuigen. 

Alle verordeningen treden in werking op 1 januari 2016 voor de nieuwe typen van voertuigen en op 1 januari 2018 voor de bestaande typen. Vanaf 1 januari 2018 zal het niet meer mogelijk zijn om nieuwe voertuigen zoals bedoeld in de verordening 167/2013 en goedgekeurd volgens de richtlijn 2003/37/EG, in te schrijven.

Vanaf 1 januari 2018 moeten de landbouw- en bosbouwvoertuigen waarvoor een nationale homologatie in België wordt aangevraagd, aan de eisen van de verordening 167/2013 en haar gedelegeerde verordeningen beantwoorden.

 

(**) De verordening 168/2013 is aangevuld met 3 gedelegeerde verordeningen en met 1 uitvoeringsverordening: 

  • Gedelegeerde verordening (EU) 44/2014 betreffende de voertuigconstructie en algemene voorschriften voor de goedkeuring van de voertuigen van categorie L. 
  • Gedelegeerde verordening (EU) 134/2014 met betrekking tot de voorschriften voor milieuprestaties en prestaties van de aandrijfeenheid van de voertuigen van categorie L. 
  • Gedelegeerde verordening (EU) 3/2014 betreffende functionele veiligheidsvoorschriften voor de goedkeuring van de voertuigen van categorie L. 
  • Gedelegeerde verordening (EU) 901/2014 wat betreft de administratieve voorschriften voor de goedkeuring van en het markttoezicht op de voertuigen van categorie L. 

Alle verordeningen treden in werking op 1 januari 2016, behalve voor de nieuwe voertuigtypes van de categorieën L1e, L2e et L6e of de nieuwe systemen, onderdelen of technische entiteiten die zijn bestemd voor deze voertuigtypes die nog tot 31 december 2016 uit hoofde van Richtlijn 2002/24/EG kunnen worden goedgekeurd. 

De EG-typegoedkeuringen die overeenkomstig de in artikel 81, lid 1, bedoelde besluiten voor voertuigen, systemen, onderdelen of technische eenheden zijn verleend, blijven geldig tot de in bijlage IV vermelde data voor bestaande voertuigtypes. 

Vanaf 1 januari 2018 zullen de voertuigen van categorie L die een nationale goedkeuring in België aanvragen, ook in overeenstemming moeten zijn met de eisen van de verordening 168/2013 alsook met haar gedelegeerde verordeningen.

Handleidingen

U moet aangemeld zijn vooraleer u alle informatie kan bekijken.

Zoeken

Contactpersonen

Technische diensten:

 

Privacy verklaring Traxio      -     Om jouw ervaring op onze website beter te maken, maken we gebruik van cookies!