Donderdag, 28 Oktober 2021 07:40
Logo homologatie.be
Deze website is onderdeel van
TRAXIO_LOGO_4C.jpg

Goederenvervoer (N & O)

Dit zijn de voertuigen van categorie N en O volgens de Europese regelgeving. Deze voertuigen worden doorgaans lichte vrachtwagen, vrachtwagen, opleggertrekker, aanhangwagen voor vrachtwagen, wagen of lichte vrachtwagen genoemd.

  • De aanhangwagens: Een van de hoofdkenmerken van deze voertuigen is dat ze niet zijn uitgerust met een motor om zich te verplaatsen en dat ze dus steeds aan een ander motorvoertuig zoals een auto, een bestelwagen, een vrachtwagen of een trekker voor opleggers worden vastgekoppeld. Met betrekking tot de goedkeuring moeten deze nieuwe voertuigtypes de Europese normen naleven die van kracht zijn voor de categorieën O (O1, O2, O3 & O4). De aanhangwagens, opleggers van categorie O1 moeten niet zijn ingeschreven om zich op de openbare weg te mogen begeven. Er moet echter een reproductie van de kentekenplaat van het trekkende voertuig op het getrokken voertuig worden aangebracht.
  • De vrachtwagens en trekkers: Eén van de hoofdkenmerken van deze voertuigen is dat ze een technisch toelaatbare massa hebben van meer dan 3500kg. Betreffende homologaties moeten nieuwe voertuigtypes de Europese normen naleven voor wat betreft de categorieën N2 & N3.
  • Lichte vrachtwagenn: Eén van de hoofdkarakteristieken van deze voertuigen is dat zij een technisch maximaal toelaatbare massa hebben die niet hoger is dan 3500kg. Betreffende de homologatie moeten nieuwe voertuigtypes de Europese normen naleven voor wat betreft de categorie N1.

Deze hele groep is in principe al gehomologeerd door de fabrikant wanneer ze in grote serie en voor de Europese markt werden geproduceerd. Voertuigen bestemd voor de Belgische markt zijn meestal gepreregistreerd. In dat geval zijn op basis van het chassisnummer de inschrijvingsparameters van het voertuig gekend en gaat de inschrijving probleemloos.

 

In het geval u een voertuig importeert dat al over een zogenaamd COC (Certificate of Conformity – in het Nederlands: certificaat van conformiteit) beschikt, zal dat document aantonen dat het voertuig de Europese normen op het gebied van homologatie respecteert.

Om het voertuig in te schrijven, zal u gevraagd worden om naar een loket van de DIV te gaan nadat u het voertuig gededouaneerd heeft. Neem het COC en – indien het voertuig tweedehands is – het inschrijvingsbewijs van het land van herkomst mee bij uw bezoek.

  • In het geval uw voertuig al ingeschreven werd in het buitenland onder een nationale goedkeuringsprocedure van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland, moet u de instructies volgen van een validatie van de homologatie van een ingeschreven voertuig in een andere lidstaat van de EER + Zwitserland.”
  • In het geval u een voertuig invoert van buiten de Europese Unie of wanneer u een voertuig transformeert, zult u het conform moeten maken. Dat betekent een aanvraag voor een eenmalige homologatie.
    Vanuit een nationaal oogpunt beschikken deze voertuigen over een goedkeuring uitgereikt door de dienst homologatie van de FOD Mobiliteit en Vervoer. Deze voertuigen moeten beantwoorden aan de eisen van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 gewijzigd door het koninklijk besluit van 14 april 2009 en het besluit van de Regent van 6 juni 1947.

Handleidingen

U moet aangemeld zijn vooraleer u alle informatie kan bekijken.

Zoeken

Contactpersonen

Technische diensten:

 

Privacy verklaring Traxio      -     Om jouw ervaring op onze website beter te maken, maken we gebruik van cookies!