Donderdag, 28 Oktober 2021 06:54
Logo homologatie.be
Deze website is onderdeel van
TRAXIO_LOGO_4C.jpg

Landbouwtractoren (T,C,R,S)

Vanaf 1 januari 2018 gelden strengere voorwaarden voor de nationale typegoedkeuring van land- en bosbouwtrekkers, hun aanhangwagens en getrokken machines. De definitie van categorie T wordt ook herzien.

Vanaf 1 januari 2018 gelden strengere voorwaarden voor de nationale typegoedkeuring van land- en bosbouwtrekkers, hun aanhangwagens en getrokken machines. Onder meer op het gebied van snelheid, bestuurbaarheid, ruiten, afmetingen en massa’s, banden en mechanische koppelingen. Op die manier past ons land zich aan de Europese vereisten aan.

De definitie van categorie T wordt ook herzien. Elk type wordt voortaan aangevuld met de indexletter a (ontworpen voor een snelheid lager of gelijk aan 40 km/uur) of b (ontworpen voor meer dan 40 km/uur).

Europese voorschriften
De Europese vereisten zijn te vinden in Verordening 167/2013 en uitvoeringsverordeningen 2015/208, 1322/2014 en 2015/96. Daarin staan uniforme criteria zodat in heel Europa hetzelfde niveau van veiligheid kan worden gegarandeerd. Al mogen de lidstaten wel strengere voorschriften opleggen. Ons land doet dat niet en houdt vast aan de Europese tekst.

Een EG-goedkeuring voor land- en bosbouwtrekkers
Sinds 1 januari 2016 moeten de EG-goedkeuring van land- en bosbouwtrekkers, hun aanhangwagens en hun getrokken wisselbare machines en de systemen, onderdelen en technische eenheden van deze voertuigen voldoen aan de vereisten uit Verordening 167/2013. Dit staat nu ook uitdrukkelijk in ons KB van 15 maart 1968.

Nationale typegoedkeuring categorieën T, C, R en S
Fabrikanten kunnen er ook voor kiezen om een nationale typegoedkeuring aan te vragen.
De vereisten voor onze ‘nationale typegoedkeuring in kleine reeksen’ en de ‘nationale individuele typegoedkeuring’ werden opgenomen als deel V en VI in bijlage 26 in het KB van 15 maart 1968. Deze ‘minimumeisen’ hebben onder meer betrekking op de integriteit van de voertuigstructuur, de snelheid, de reminrichtingen, de stuursystemen, de ruiten, de verlichting, de brandstoftank, de banden, de zitplaatsen en de uitlaat.

Ze zijn van toepassing op voertuigen van:

 • categorie T: landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen;
 • categorie C: landbouw- en bosbouwtrekkers op rupsbanden;
 • categorie R: landbouw- en bosbouwaanhangwagens;
 • categorie S: verwisselbare getrokken machines.

Voor categorieën T en C gelden de nieuwe voorwaarden voor voertuigen waarvan de typegoedkeuringsaanvraag is ingediend vanaf 1 januari 2018 en de nieuwe voertuigen die vanaf 1 januari 2020 in het verkeer worden gebracht.

Voor categorieën R en S gaat het om de voertuigen waarvan de typegoedkeuringsaanvraag is ingediend vanaf 1 januari 2019 en nieuwe voertuigen die vanaf 1 januari 2020 in het verkeer worden gebracht.

 

Beperkingen die van toepassing zijn op de kleine reeksen

 

Categorie

Maximum aantal

eenheden per jaar

T

150

C

50

R

250

S

250

 

Op nationaal vlak worden deze voertuigen ingedeeld volgens aard:

 • TL: Trekkers op wielen of rupsbanden
 • LA: Landbouwmateriaal – verwisselbare machines
 • ML: Landbouwmateriaal
 • MM: Voor maaidorsers tot 01/01/2001 (na 2001 is het LA)
 • MT: Industrieel materieel
 • OA: Trage aanhangwagen
 • RL: Trage trekker
 • OR: Trekker werktuig

De aarden LA, ML, MT, OR kunnen buiten het toepassingsgebied zijn van een PV van goedkeuring (nationale homologatie), in dat geval worden ze onderworpen aan een proces verbaal van benaming. Alle details worden hernomen in het KB van 15 maart 1968. Voor sommige landbouwvoertuigen kunnen afwijkingen bekomen worden omdat ze in hun geheel niet conform kunnen zijn aan de technische eisen. Ze moeten echter in overeenstemming zijn met artikel 78 van het KB van 15 maart 1968.

 

Nieuwe definitie categorie T

De definitie van categorie T wordt ook herzien.

Ieder type land- en bosbouwtrekker op wielen (categorie T1, T2, T3, T4, T4.1, T4.2, T4.3) wordt voortaan aangevuld met de indexletter a of b om de snelheid aan te geven. Trekkers op wielen met indexletter a werden ontworpen voor een snelheid die lager of gelijk is aan 40 km/uur. Voertuigen met indexletter b zijn ontworpen voor een snelheid van meer dan 40 km/uur.

Voor voertuigen die sneller rijden dan 40 km/uur gelden logischerwijs andere vereisten dan voor tragere voertuigen.

 

Meer info

Koninklijk besluit van 2 oktober 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, BS 24 oktober 2017.

Op Europees niveau, werd de vigerende reglementering voor dit type van voertuigen bepaald door de jongste geconsolideerde versie van de Europese verordening 167/2013 (vroeger richtlijn 2003/37/EG) betreffende de typegoedkeuring van landbouw- of bosbouwtrekkers en hun aanhangwagens, verwisselbare getrokken machines, systemen, onderdelen en technische eenheden daarvan. De classificatie van het geheel van de voertuigen die afhankelijk zijn van deze reglementaire akte wordt eveneens volgens categorieën van voertuigen bepaald.

De verordening 167/2013 is niet van toepassing op verwisselbare machines die in het wegverkeer volledig vrij van de grond zijn of niet rond een verticale as kunnen draaien. 

 

Handleidingen

U moet aangemeld zijn vooraleer u alle informatie kan bekijken.

Zoeken

Contactpersonen

Technische diensten:

 

Privacy verklaring Traxio      -     Om jouw ervaring op onze website beter te maken, maken we gebruik van cookies!