Donderdag, 28 Oktober 2021 07:27
Logo homologatie.be
Deze website is onderdeel van
TRAXIO_LOGO_4C.jpg

Niet van toepassing op

Personenwagens, vrachtwagens en hun aanhangwagens

Belangrijkste uitzonderingen:

 • Rupsvoertuigen
 • Motorvoertuig met een maximum snelheid (door constructie) van ten hoogste 25 km/u.

Volgende voertuigen mogen gehomologeerd zijn:

 • Voertuigen ontworpen en gebouwd om hoofdzakelijk te worden gebruikt op bouwplaatsen, in steengroeven, in havens of op luchthavens.
 • Voertuigen ontworpen en gebouwd voor gebruik door strijdkrachten, de burgerbescherming, de brandweer en de ordehandhavingdiensten.
 • Mobiele machines

Volledig overzicht is terug te vinden in artikel 2, punt 2 van 2007/46/EG

 

2- en 3-wielige voertuigen

Belangrijkste uitzonderingen:

 • Maximum snelheid (door constructie) is ten hoogste 6 km/u.
 • Voertuigen die door een voetganger worden meegevoerd.
 • Voertuigen voor gebruik door lichamelijk gehandicapten.
 • Voertuigen voor deelneming aan wedstrijden op de weg of als terreinvoertuig.
 • Voertuigen voor landbouw of soortelijke doeleinden.
 • Rijwielen met trapondersteuning voorzien van elektrische hulpmotor met nominaal continu vermogen van maximaal 250 Watt waarvan de aandrijfkracht onderbroken wordt bij een snelheid van 25 km/u.
  • Een niet officiële term die vaak gebruikt wordt voor deze voertuigen is pedelec.
  • Een rijwiel waarvan de hulpaandrijving ook zonder trapondersteuning vermogen levert of waarbij de hulpaandrijving vermogen blijft leveren bij snelheden boven 25 km/u dient wel degelijk gehomologeerd te worden.

Volledig overzicht is terug te vinden in artikel 1, punt 1 van 2002/24//EG

Voortbewegingstoestellen

Voortbewegingstoestellen worden niet gehomologeerd.

 

Landbouw- of bosbouwtrekker en aanhangwagens

Belangrijkste uitzonderingen:

 • Machines ontworpen en gebouwd voor gebruik in de bosbouw zoals uitsleeptrekkers (skidders) en uitdraagtrekkers (forwarders).
 • Bosbouwmachines gebouwd op een chassis van een grondverzetmachine.
 • Verwisselbare machines die in het wegverkeer volledig worden gedragen.

Volledig overzicht is terug te vinden in artikel 1, punt 2 van 2003/37/EG.

 

Bron: FOD Mobiliteit en Verkeer

Handleidingen

U moet aangemeld zijn vooraleer u alle informatie kan bekijken.

Zoeken

Contactpersonen

Technische diensten:

 

Privacy verklaring Traxio      -     Om jouw ervaring op onze website beter te maken, maken we gebruik van cookies!