Donderdag, 28 Oktober 2021 07:44
Logo homologatie.be
Deze website is onderdeel van
TRAXIO_LOGO_4C.jpg

Nieuws

Aanmelden

2021-07 FAQ overgangsmaatregel R58-02

Wat kan en wat niet? Al uw vragen beantwoord ....

Verder lezen..
2021-07 Overgangsmaatregel R58-02

De homologatiediensten hebben op basis van art. 13 van het KB van 15 maart 1968 beslist dat R58-02 nog kan toegestaan worden voor individuele goedkeuringen mits naleving van onderstaande voorwaarden ...

Verder lezen..
2021-06 Restantvoorraden vanaf 1 september 2021

Vanaf 1 september treden nieuwe regels in voege voor gordelverklikkers, actieve rijhulpsystemen, brandgedrag, algemene bouw en beschermingsinrichtingen aan de achterzijde. Voertuigen die niet voldoen aan deze nieuwe regels dienen op een restantvoorraadlijst te komen ....

Verder lezen..
2021-05 Hergebruik van remcertificaten

De gewesten zijn het erover eens dat een erkende technische dienst de resultaten van het testrapport UNECE R13 van de as/remfabrikant of andere fabrikant mag hergebruiken t.b.v. nieuw te homologeren voertuigen ...

Verder lezen..
2021-05 Technische interpretatie R58-03 (RUPD)

De gewesten hebben hun interpretatie van R. 58-03 bekend gemaakt. R. 58-03 dient wel altijd als juiste referentie genomen te worden ...

Verder lezen..
2021-05 Restantvoorraden m.b.t. akoestische waarschuwingssytemen (AVAS)

Vanaf 1 juli worden voertuigen zonder AVAS geblokkeerd bij inschrijving ....

Verder lezen..
2021-04 Uitzondering 2e fase voor verluchtingsgaten en gelijksoortige insnijdingen - UPDATE JULI 2021

Er is géén 2de fase vereist voor verluchtingsgaten en gelijksoortige insnijdingen (bijv. verluchtingsmolens, stopcontacten, ….) in de carrosserie indien voldaan is aan volgende voorwaarden: ...

Verder lezen..
2021-04 Procedure ingevoerde Britse voertuigen

Sinds de BREXIT op 1 januari 2021 maakt het Verenigd Koninkrijk geen deel meer uit van de Europese Unie. Dit heeft impact op de toe te passen invoerprocedures voor nieuwe en tweedehandse voertuigen uit het Verenigd Koninkrijk vanaf 12 april 2021.

Verder lezen..
2021-02 Nieuwe eisen bumpers vanaf 1 september 2021

De nieuwe eisen voor de bescherming aan de achterzijde tegen klemrijden treden binnenkort in voege, ook voor nieuwe individuele goedkeuringen. De wijziging houdt hogere testkrachten en andere afmetingen in. De FOD Mobiliteit en Vervoer voorziet wel een restantvoorradenregeling.

Verder lezen..
2021-02 Plexiglas in voertuigen! Verlenging procedure tot eind 2021

Voorwaarden voor het plaatsen van transparante afschermingen in voertuigen n.a.v. Covid-19.

Verder lezen..
2021-02 Bewaren COC's voorgaande fasen (update febr. 2021)

In december 2020 deelden we al mee dat MOW Vlaanderen dit niet eist. SPW Wallonië heeft nu hun aanpak verduidelijkt ...

Verder lezen..
2020-12 Bewaren van COC's van voorgaande fasen

Moet men de COC' s of IGC's van voorgaande fasen bewaren of meegeven? Wat zegt de nieuwe verordening? Is er een verschil tussen de regio's? .....

Verder lezen..
2020-12 Wat u moet weten m.b.t. WLTP - update

De regio's geven antwoord op al uw WLTP vragen ...

Verder lezen..
2020-11 Nieuwe voertuigen verplicht onder 2018/858 in FASTLANE

Vanaf vrijdag 20 november 2020 is er een nieuwe versie van Fastlane online.

Vanaf deze nieuwe release moet voor alle nieuwe voertuigen van categorie M, N en O het kader 2018/858 gekozen worden ....

Verder lezen..
2020-10 Compartimentering vrachtwagens

In bepaalde steden (voornamelijk buitenland) wordt de wielbasis beperkt. Dit zorgt voor een te grote overbouw en overbelasting van de achteras.
Om dit te vermijden moet soms de laadruimte ingedeeld worden met compartimenten om zo de lading te kunnen spreiden ...

Verder lezen..
2020-10 Nieuwe kaderrichtlijn 2018/858 - Wat betekent dit op korte termijn?

Sinds 1 september 2020 zijn de nieuwe kaderrichtlijn 2018/858 en het uitvoeringsbesluit 2020/683 van toepassing. Wij geven u graag een update ...

Verder lezen..
2020-10 Restantvoorraden WLTP fase 3 vanaf januari 2021

Vanaf 1 januari 2021 moet u er rekening mee houden dat verschillende nieuwe voertuigen (van categorie M1 en N1 klasse 1) geblokkeerd zullen worden bij inschrijving ...

Verder lezen..
2020-10 HD Voertuigen met referentiemassa ≤ 2610 kg

OPGEPAST! Nieuwe Heavy Duty-voertuigen met een referentiemassa ≤ 2.610 kg vallen vanaf 1 januari 2021 onder de WLTP-regelgeving. Het is dus belangrijk om hier rekening mee te houden bij de op- of ombouw ....

Verder lezen..
2020-09 UPDATE Verduidelijking ombouw lichte vracht

De drie gewesten hebben eind 2019 beslist dat nu ook een mal mag gebruikt worden om te bepalen of de laadopening voldoende groot is bij ombouw naar licht vracht enkele cabine (enkel voor nationale goedkeuringen) ...

Verder lezen..
2020-07 Restantvoorraden voor M3-voertuigen (voor 26-7-2020)

Opgelet: vanaf 26 juli 2020 kunt u bepaalde M3-voertuigen misschien niet meer inschrijven!

Verder lezen..
2020-07 Aanpassing noodmaatregelen tachograaf en snelheidsbegrenzer

Indien de keuring van de tachograaf of snelheidsbegrenzer had moeten plaatsvinden tussen 1 maart 2020 en 31 augustus 2020, dan wordt deze termijn in Vlaanderen met 6 maanden verlengd na de dag waarop de controle had moeten plaatsvinden.

Verder lezen..
2020-06 Restantvoorraden euro 6 - WLTP (vanaf september 2020)

Vanaf 1 september 2020 moet u er rekening mee houden dat verschillende nieuwe voertuigen (van categorie N1 en N2) geblokkeerd zullen worden bij inschrijving ...

Verder lezen..
2020-06 Verduidelijking restantvoorraden VECTO

Vanaf 1 juli 2020 moeten bepaalde zware bedrijfsvoertuigen (groep 11, 12 en 16) over de VECTO-waarde en een klanteninformatiedossier beschikken als ze niet op een restantvoorradenlijst staan ...

Verder lezen..
2020-05 Hervorming commerciële platen vanaf oktober

Voortaan worden de commerciële platen onderverdeeld in drie categorieën, nl. de proefrittenplaten (Y), de handelaarsplaten (Z) en de beroepsplaten (V) ...

Verder lezen..
2020-04 Plexiglas in voertuigen! Opgepast! - Update 29 april

Voorwaarden voor het plaatsen van transparante afschermingen in voertuigen n.a.v. Covid-19.

Verder lezen..
2020-04 Nieuwe release FASTLANE - digitale handtekening

Op dinsdag 14 april 2020 is er een nieuwe release van Fastlane gepland. Vanaf deze release zal elke constructeur de goedkeuringscertificaten en de duplicaten zelf moeten afdrukken ...

Verder lezen..
2020-04 COVID-19 Technische Keuring in België, update 23 juni

Maatregelen van de stations voor Technische Keuring in België naar aanleiding van de Coronacrisis ...

Verder lezen..
2020-02 Erkenning fabrikanten in Vlaanderen

Nieuwe fabrikanten kunnen bij MOW (Vlaanderen) enkel erkend worden als fabrikant indien ze over één of meerdere productielocaties in Vlaanderen beschikken ...

Verder lezen..
2020-02 Opspatafschermingssystemen

Het Vlaamse Gewest heeft een herziening van de informatieve instructienota uit 2018 gepubliceerd die bijkomende informatie verschaft over de reglementering over spatborden, spatlappen en opspatafschermingssystemen ...

Verder lezen..
2019-12 Europa strenger voor gebruik van aerodynamica op voertuigen

Aerodynamische voorzieningen op bussen, vrachtwagens en hun aanhangwagens die slecht werken, onveilig zijn of gebreken vertonen, mogen in geen geval gebruikt worden. Ze moeten altijd in gesloten stand worden gehouden. En indien mogelijk onmiddellijk gedemonteerd.

Verder lezen..
2019-12 Klanteninformatiedossier VECTO vanaf 1 januari

Voor zware bedrijfsvoertuigen van categorie N moet de basisfabrikant een VECTO-waarde berekenen. Vanaf 1 januari 2020 moeten de voertuigen van groep 1, 2 & 3 een klanteninformatiedossier hebben ....

Verder lezen..
2019-12 Herberekening WLTP bij ombouwingen 2de fase

De Verordening 2018/1832 bepaalt dat bij elke 2de fase van een voertuig dat onder de WLTP-regelgeving valt, de CO2-waarden herberekend moeten worden. Voorwaarde is wel dat een tool door de basisfabrikant ter beschikking wordt gesteld ...

Verder lezen..
2019-11 Maximaal toegelaten massa's per gewest - update

De MTM’s verschillen nu soms van gewest tot gewest. U vindt ze in het schema hieronder. In Wallonië zijn er ook bijkomende voorwaarden om een voertuig tot 50 ton te laten goedkeuren ...

Verder lezen..
2019-11 Vlaamse keuring lichten en reflectoren

Vanaf 1 december 2019 zullen gebreken aan de lichten en reflectoren strenger worden gekeurd in de Vlaamse keuringscentra ...

Verder lezen..
2019-10 Stopzetting IFAST in Vlaanderen

Op donderdag 31 oktober 2019, na 17u, zal de toepassing iFast definitief stopgezet worden.
Gelieve er rekening mee te willen houden dat er vanaf dan geen enkel certificaat meer kan gegenereerd worden, ook al werd er voordien een i-Fast dossier opgestart in Bevasys ...

Verder lezen..

Zoeken

Contactpersonen

Technische diensten:

 

Privacy verklaring Traxio      -     Om jouw ervaring op onze website beter te maken, maken we gebruik van cookies!